malciez@wp.pl | Telefon: 607 764 107

Nadleśnictwo Płaska - Ścieżka Dydaktyczna
NADLEŚNICTWO PŁASKA - ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

   Nadleśnictwo Płaska położone jest w północnej części województwa Podlaskiego. Obejmuje swoim zasięgiem gminy: Płaska, Sztabin, Lipsk, oraz część Gminy Giby. Graniczy z Nadleśnictwem Głęboki Bród i Pomorze, Szczebra, Augustów, Czarna Białostocka i Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
   Teren Nadleśnictwa Płaska należy do terenów słabo zaludnionych. Dodatkowo Gmina Płaska ma najwyższy wskaźnik lesistości wśród wszystkich jednostem samorządu w kraju. Na obszarze Nadleśnictwa znajdziemy 12 jezior. Większość z nich to jeziora wytopiskowe o powierzchni do 50 ha.
   Przez teren Nadleśnictwa przepływa również Kanał Augustowski. Zbiorowiska roślinności w Nadleśnictwie Płaska to przede wszystkim bór sosnowy i mieszany. Spory udział stanowi również jesionowo-olszowy i brzezina bagienna. Spotkać można również ok. 200 letnie modrzewie.
   Fauna Nadleśnictwa jest również bardzo bogata. Możemu tutaj spotkać ok. 119 gatunków ptaków w tym tak znane jak: głuszec, puchacz, cietrzew, jarząbek, gil, włochatka, kwiczoł i orzechówka.
   Znacząca część obszaru Nadleśnictwa Płaska podlega ścisłej ochronie. Prawie wszystkie grunty leśne wchodzą w skład Obszaru Natura 2000.
   Rezerwaty funkcjonujące na obszarze Nadleśnictwa: Kuriańskie Bagno ( ochrona bagnistych lasów ), Mały Borek ( ochrona borów mieszanych typowych dla Puszczy Augustowskiej ), Perkuć ( ochrona boru świerkowo-sosnowego ), Starożyn ( ochorna różnych rodzajów drzewostanów Puszczy Augustowskiej ).